Importeren van verkoopprijzen

Download bestaande prijslijst

Voor de import van prijzen kunnen bestaande prijslijsten gedownload worden en aangepast voor import van nieuwe prijzen.

Ga naar Magazijn -> Rapportage -> Prijslijsten.

In dat scherm kan bovenin een lijst geselecteerd worden, die wordt vervolgens daaronder getoond. Daar zit dan ook een mogelijheid tot downloaden naar Excel.

Download prijslijst

Deze excel is dan al meteen in het goede formaat.

Voordeel van deze methode is dat er minder snel fouten gemaakt worden in de prijslijst namen en/of productcodes.

Optioneel kan er helemaal achteraan nog een inkoopprijs toegevoegd worden in kolom Q.

Importeren

Ga naar Beheer -> Importeren.

Klik op de + knop, vul de gegevens in, kies voor type ‘PrijslijstNieuw’ en upload een bestand.

Een voorbeeld bestand is hier te downlowden

importeer prijslijst

Kies voor Importeer en vervolgens Toon geimporteerde Inkoopprijzen

In het vervolgscherm kunnen de geïmporteerde gegevens gecontroleerd worden en verwerkt worden. Dit laatste kan per selectie of voor de hele import.