Hoe maak ik een (nieuwe) medewerker aan in CuBus?

U vindt uw personeelsbeheer op de volgende locatie: Personeel > Personeel.

U vindt hier een viertal tabbladen genaamd:

  • Alle medewerkers (standaard geopend)
    • Medewerkers in dienst.
  • Sollicitanten.
    • Medewerker buiten dienst.
  • Verwijderde medewerkers

In elk tabblad is een overzicht te zien van de (toekomstige) medewerkers, zoals de tabbladnaam omschrijft. Om een (nieuwe) medewerker/sollicitant toe te voegen klikt in één van de tabbladen op de knop ‘nieuw’.

U bevindt zich nu in het venster ‘Medewerker bewerken’ in het tabblad ‘Informatie’. Vul hier de NAW- gegevens en hier zijn de contractgegevens terug te vinden.

Wanneer u dit heeft in gevuld gaat u naar het tweede tabblad ‘Gebruikersinformatie’. Hier stelt u een gebruikersnaam en wachtwoord in.

Eventueel kunt u hier instellen welke rollen u toewijst aan de medewerker, maar dit kunt u altijd later wijzigen.

Vervolgens slaat u eerst de medewerker op, de medewerker vindt u nu in het tabblad sollicitanten omdat er nog geen contract gekoppeld is aan de medewerker.

Om van de sollicitant een medewerker in dienst te maken, dient u een contract te maken en te koppelen: U opent de medewerker door dubbel op de regel te klikken.

Dan gaat u naar het tabblad ‘Contracten’.

Klik op de knop nieuw om een nieuw contract aan te maken. U bevindt zich nu in het scherm ‘Contract’.

Hier ziet de zojuist ingevoerde naam van u medewerker.

Vervolgens stelt u de werkdagen in:

De getallen die u hier invult hebben invloed op de uur registratie van de medewerker.

Vervolgens klikt u op de knop opslaan om het contract op te slaan, en daarna nogmaals om de medewerker gegevens aan te passen.