Overuren boeken als tijd voor tijd. (TVT)

Om gebruik te maken van de functionaliteit moet dit eerst aangezet worden in de organisatie instellingen. Dit kan onder Beheer > Organisatie instellingen

Vervolgens na keuze van organisatie tabblad Overige instellingen.

Op het tabblad overige instellingen is de keuze te vinden onder HRM-instellingen/Overuren registreren:

Medewerkers kunnen onder Personeel > Mijn afwezigheid het aantal uren zien wat is geboekt als tijd voor tijd:

Er zijn 2 mogelijkheden om overuren te boeken als tijd voor tijd:

  1. Automatisch berekend op basis van urenregistratie:

Per week worden uren geregistreerd.

Als het aantal geregistreerde uren meer is dan het aantal uren in het contract van de medewerker,

kunnen deze overuren na fiatteren door de manager worden geboekt als tijd voor tijd.

Hiervoor wordt na het fiatteren automatisch een schermpje weergegeven met de overuren welke geboekt kunnen worden.

  1. Handmatig:

Onder Personeel/Afwezigheid en dan het tabblad overuren.

Hier zijn 2 tabbladen beschikbaar met overzichten van de overuren:

Overuren huidig jaar en Overuren voorgaande jaren.

Onderin het scherm is de knop te vinden om de overuren handmatig in te voeren.