Wat zijn contracttypen bij mijn medewerkers?

Het contracttype kunt u vastleggen in het personeelscontract bij uw medewerker. De verschillende contracttypen kunt u maken via Personeels > Instellingen > tabblad 'Contracttypen'