Wat is een contactgroep?

Een contactgroep kunt u gebruiken om verschillen contacten in groepen te plaatsen voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief kerstgeschenk.

De instellingen hiervoor vindt u hier:

Relatie beheer> Contact instellingen > Tabblad ‘Contactgroepen’.

U kunt een nieuwe contactgroep maken door op de '+'-knop te klikken.

U bevindt zich nu in het contactgroep menu.

Kies als eerste uw organisatie, vervolgens kunt u selecteren welke contacten er in deze groep moeten komen te staan.

U geeft de groep een naam, een beschrijving en tot slot kunt u kiezen of het een MailChimp groep is.

Vervolgens klikt op Opslaan. U bent klaar.