Waar kan ik functie maken voor contacten binnen relaties?

Deze instellingen vindt u op de volgende locatie Relatie beheer > Contact instellingen > Tabblad ‘Functies’.beheer > Contact instellingen > Tabblad ‘Functies’.

Als eerste klikt u op de '+'-knop

Vul vervolgens de Groepsnaam, geef een beschrijving en geef aan of dit een Mailchimp groep betreft.

Vervolgens klikt u op de '+'-knop om een contact toe te voegen. Selecteer het contact en sla de contactgroep op.