Waar vind ik de rapportageperioden?

Onder Relatiebeheer > Algemene relatie instellingen > tabblad 'rapportageperioden'

Rapportageperioden hebben een 'vanaf' en 'tot en met' datum en worden gebruikt bij de Factuurrapportage onder het menu-item 'Rapportage'