Facturen per periode

De rapportage Facturen per periode is bedoeld om inzicht te geven in de Orders, Facturen en betaalinformatie over deze facturen. Om deze rapportage te gebruiken zijn er Rapportageperioden nodig. De Rapportageperioden kunnen worden ingesteld via Relatiebeheer > Algemene relatie instellingen > tabblad Rapportageperioden. De periode krijgt een naam, en een datum van + datum tot. Via Verkoop > Facturen per periode (Onder Rapportage) is het rapport op te maken. Dit doe je door op het ‘+’-teken te klikken en de periode te kiezen.

Hierna verschijnt de data op de pagina. De belangrijkste kolommen zullen hieronder worden toegelicht. Iedere kolom toont een momentopname die van toepassing is op het moment van genereren.

Kolommen

Nieuw orders

Deze kolom toont de orderwaarde van orders met een bijbehorende factuur met factuurdatum binnen de geselecteerde periode. Hier wordt gerekend met de som van Netto bedrag na korting (dit is zonder BTW).

Nieuwe facturen

Deze kolom toont de factuurwaarde van facturen met een factuurdatum die binnen de geselecteerde periode valt. Hier wordt gerekend met de som van het factuurbedrag (excl. BTW).

Te factureren

Deze kolom toont de orderwaarde van orders die OF nog niet gefactureerd zijn, OF waarvan de order nog niet 100% gefactureerd is, OF waarvan de daadwerkelijke betaaldatum later is dan de Datum tot (van periode), OF waarvan de factuurdatum binnen de periode valt en de daadwerkelijke betaaldatum leeg is. Hier wordt gerekend met de som van het factuurbedrag (excl. BTW).

Uitstaand

Deze kolom toont de factuurwaarde van facturen met een factuurdatum die kleiner is dan de Datum tot die is ingesteld voor de periode. De daadwerkelijke betaaldatum moet in dit geval leeg zijn. Hier wordt gerekend met de som van het factuurbedrag (excl. BTW).

Betaald

Deze kolom toont de factuurwaarde van facturen met een Daadwerkelijke betaaldatum die binnen de geselecteerde periode valt. Hier wordt gerekend met de som van het factuurbedrag (excl. BTW).