Hoe maak ik een order?

Een nieuwe order kunt u op de volgende locatie maken: Verkoop > Orders > Witte '+'-knop.

Wanneer u op deze knop klikt, opent zich het orderscherm.

Hier vindt u aan de linkerkant een groot aantal tabbladen, waaronder:

 • Orderregels
  • Orderdetails
 • Adressen
  • Extra informatie
 • Order gerelateerde acties
  • Ordervoortgang

Standaard staat het tabblad ‘Orderregels’ geopend.

Dit is ook het meest belangrijke tabblad.

Hier vindt u de volgende instellingen, veel van deze instellingen kunt u standaard meegeven bij de relatie zelf. Als deze gegevens bij de relatie staan ingesteld, ziet u ze in dit orderscherm standaard ingevuld staan.

Nummer Het Ordernummer, wordt standaard opgeteld.

Wilt u een ander nummer dan reeds ingevuld is?

Stel dit dan handmatig in.

Orderdatum De orderdatum, standaard ingesteld op de datum van vandaag.

Klantreferentie Geef de referentie van de klant op.

Relatie Selecteer de bijbehorende relatie door op het blauwe pijltje te

klikken.

Contactpersoon Selecteer de contactpersoon van de relatie

Verbonden project Selecteer een eventueel verbonden project.

Status Selecteer de status van de order:

 • Offerte
 • Afgewezen
 • Forecast
 • Open
 • Gereed voor factuur
 • Gefactureerd
 • Gedeeltelijk gefactureerd
 • Credit
 • Gesloten

Herstelorder Ja/Nee

Herhaalorder Ja/Nee

Prijslijst Selecteer de bijbehorende prijslijst

Ordertype Selecteer welk type order dit is:

 • Product
 • Dienst
 • Diensten en producten

Factuurtype Selecteer wat voor type factuur bij de order hoort:

 • Eén factuur
 • Ongelimiteerd aantal facturen
 • Termijnfacturen

Kostenplaats Selecteer de kostenplaats

Valuta Selecteer de valuta

Bron Selecteer de bron van deze order:

 • Web order
 • Standaard
 • Export
 • Losse verkoop

Taal Selecteer de taal van de order.

Btw + percentage Is btw van toepassing op deze order?

Zo ja, welk percentage? (Staat eronder.)

Betaalmethode Selecteer de betaalmethode.

Prioriteit Selecteer de prioriteit van de order:

 • Urgent
 • Hoog
 • Normaal
 • Laag

Korting Selecteer een eventuele korting.

Afwijkende betaaltermijn

Order periode van

Order periode t/m Gewenste afleverdatum Behorend bij contract

Behorend bij lead/opportunity

Interne omschrijving

Interne opmerkingen

Aanvullende notitie op factuur Orderpicking overslaan Besteldatum leverancier Leverdatum leverancier

Is de betaaltermijn afwijkend van de standaard termijn?

Geef dit dan hier op.

Vanaf welke datum is deze order?

Tot welke datum is deze order?

Wat is de gewenste afleverdatum?

Als de order hoort bij een contract, kunt u hier het contract selecteren.

Als de order hoort bij een lead of opportunity, kunt u hier de lead of opportunity selecteren

Geef hier een eventuele korte interne omschrijving aan de order. Geef hier eventuele opmerkingen aan de order.

Hier kunt een notitie invullen die op de factuur zal komen te staan. Wilt u wel of niet de orderpicking overslaan.

Wat is de besteldatum van de leverancier?

Wat is de leverdatum van de leverancier?

Vervolgens staan er onderaan de pagina een aantal tabbladen:

 • Orderregels:

Afhankelijk van wat u heeft gekozen bij ‘Ordertype’, heeft u hier de mogelijkheid producten en diensten toe te voegen aan uw order.

 • Zendingen:

Dit tabblad werkt samen met de FedEx integratie.

 • Inkooporders:

Hier kunt u een bestaande inkooporder aan uw order koppelen.

U kunt er ook voor kiezen een nieuwe inkooporder te maken, bijvoorbeeld als u de producten nog moet inkopen.

 • Tijdsregistratie:

U kunt ervoor kiezen uren aan een order toe te wijzen, dit kunt u hier doen. U kunt dit ook later nog bewerken.

 • Facturen:

Hier kan er direct een factuur worden aangemaakt, en is op deze plek terug te vinden.

 • CuBus documenten:

Hier kunnen de orderdocumenten zoals bijvoorbeeld Offerte, Orderbevestiging, Pakbon etc. worden gegenereerd.

 • Standaard sjablonen:

Hier kunt u standaard sjablonen instellen, u kunt dit doen op Bedrijfsniveau, Klantniveau en Orderniveau.

Als laatste klikt u op 'Opslaan' en dan bent u klaar.