Hoe geeft ik anderen toestemming tot de financiële gegevens?

LEA is op verschillende wijze te autoriseren, via de organisatie hiërarchie t.w.: Centrale organisatie, decentrale organisatie en afdelingen (secties).

Daarnaast kunnen gebruikers één of meerdere rollen toegekend krijgen waarmee ze de beschikking krijgen over meer of minder functionaliteiten in LEA.

De abonnementen, fondsen en financiële acties worden per abonnement, fonds of financiële actie geautoriseerd.

Ook al ben je penningmeester van een centrale organisatie, maar hebt niet toegang gekregen vanuit een onderliggende decentrale organisatie voor bijvoorbeeld een abonnement, dan kunnen de financiële gegevens van dit abonnement niet gezien worden.

De financieel beheerder van een abonnement bepaalt wie er wel en wie er geen toegang toe krijgen.

In het abonnement bij het tabblad instellingen en dan bij wie heeft er toegang kan er toegang verleend

worden en of toegang opgezegd worden.