Importeren ontvangsten

Ontvangsten/betalingen van leden kunnen geïmporteerd worden in LEA.

Dit kan dus naast de geautomatiseerde integratie met Twinfield en naast de mogelijkheid om bank bestanden in te lezen in LEA.

Voordat er vanuit een Excel geïmporteerd kan worden moet voldaan zijn aan het volgende:

U moet eerst een dagboek aanmaken in LEA met als type handmatig.

Open dit dagboek en klik het vinkje aan bij het veld ‘Import boekstuk?’

Zorg u er verder voor dat in uw abonnementen onder het tabblad instellingen en bij het plusje ‘Instellingen abonnement’ het veld ‘Spreiding bedrag over alle termijnen’ is aangevinkt.

Het formaat van de te importeren excel is als volgt:

Datum

Lidnummer Jaar Maandnr Bedrag Termijndatum

ontvangst

1001 2020 1 20,25 15-07-2020 31-08-2020

Dit is een

Dit is een Dit is een

Dit is een nummer nummerveld in Dit is een Dit is een tekstveld in

tekstveld in tekstveld in

veld in Excel excel met twee tekstveld in Excel Excel

Excel Excel

decimalen

  • Lidnummer: dit is het LEA-lidnummer
    • Jaar: het actiejaar waarbinnen de ontvangst geboekt moet worden
  • Maandnr: Het nummer van de maand in een kalenderjaar is dit januari = 1, februari = 2 enz. In een gebroken boekjaar zou dit als volgt kunnen zijn: Als augustus de eerste maand is heeft augustus nummer 1, september = 2 enz.
    • Bedrag: het bedrag van de ontvangst
  • Datum ontvangst: Datum waarop de ontvangst op het bankafschrift is binnen gekomen
    • Termijndatum: dit is de datum die bij de termijn hoort.

Tijdens de verwerking leest LEA eerst de termijn, dan de termijndatum en als laatste de ontvangstdatum. om een ontvangst aan de termijn te kunnen koppelen moet een van deze drie velden gevuld zijn.

Als dit allemaal correct is ingericht kunt u via instellingen/overige instellingen in LEA naar ‘Import’. Hier kunt u de te importeren gegevens uploaden en verwerken onder het tabblad ontvangsten.