Brief aanmaken

U heeft in LEA de mogelijkheid om brieven aan te maken. Vanuit het hoofdmenu van LEA gaat u naar Verwerking > Uitdraai.

U opent een bestaande brief of een maakt een nieuwe brief door op de knop "nieuw" te klikken.

U selecteert het type uitdraai (Etiketten, brieven, mutatielijsten e.d.).

Hierna klikt u op de knop "volgende".

U geeft uw brief een naam en een omschrijving zodat u deze naderhand kunt hergebruiken.

U klikt weer op de knop "volgende".

Nu geeft u aan via welke template/sjabloon u de brief wilt maken.

Hierna geeft u bij "selecteer het type gegevens" aan of u voor één persoon of voor een selectie met personen een brief wilt maken.

Als het om een financiële brief gaat kun u hier ook het fonds of het abonnement kiezen waarvoor u deze brief wilt maken.

Vervolgens klikt u op de knop "Genereer document en opslaan".

De brief is terug te vinden binnen de planner u kunt deze downloaden en printen of via email versturen.

U kunt ook rechtstreeks vanuit het lid dossier een brief versturen aan één lid.

U gaat via het hoofdmenu van LEA naar het menu item Ledenadministratie en u klikt op het submenu item Leden.

U opent het lid dossier van één van uw leden en gaat vervolgens naar het tabblad "Verwerking en Contact" en naar het sub tabblad "Contactmomenten".

U klikt nu op het plusje bij Brieven en klikt op de knop "maak brief".