Gebruik van First bij een automatische incasso

U kunt instellen of u wel of niet gebruik maat van de first status in een incasso(run).

U vindt deze instelling op de volgende locatie:

LEA > Contributie, bijdragen en abonnementen > abonnementen > Selecteer het abonnement > tabblad 'Instellingen'.

Hier vind u een plusje met 'Instellingen abonnement'.

Wanneer u hierop klikt opent u een menuutje met instellingen. Hieronder vindt u ook de volgende instellingen.

Als u hier 'Nee' selecteer, dan staat voortaan deze instelling uit.