Wat kan ik met de module organisatiekosten?

De module organisatiekosten is bedoeld voor kleine stichtingen en verenigingen welke een vereenvoudigde boekhouding verwerken.

De volgende mogelijkheden worden in deze module geboden t.w.:

  1. Binnen het menu-item 'Instellingen' vanuit het hoofdmenu van LEA kan onder het kopje

'Grootboekrekeningen' het grootboekschema van de stichting/vereniging ingeven worden.

  1. Vanuit het hoofdmenu van LEA kan er vervolgens onder het menu-item ' Contributie, bijdragen en abonnementen' bij het onderdeel 'Organisatiekosten' de diverse kosten/opbrengsten opgevoerd worden van de stichting/vereniging door op de knop nieuw te klikken.

Tevens is er de mogelijkheid om een balansoverzicht te maken voor een zelf te kiezen periode.

  1. Vanuit het hoofdmenu van LEA kan er ook onder het menu-item ' Contributie, bijdragen en

abonnementen' naar het onderdeel 'Ontvangsten & Storneringen' worden gegaan om bankafschriften te matchen.

Hier is er de mogelijkheid om de bankafschriften in te lezen welke vanuit de bank zijn gedownload.

Deze afschriften kunnen qua kosten/opbrengsten gematst worden met de functie organisatie kosten.

Ga hiervoor in het boekstuk naar het tabblad Afschriften, de afschriften welke zojuist zijn ingelezen en klik op de knop 'Zet afschriften door naar administratie'