Frequently Asked Question

Gebruik van First bij een automatische incasso.
Last Updated 25 days ago

U kunt instellen of u wel of niet gebruik maat van de first status in een incasso(run).
U vindt deze instelling op de volgende locatie:
LEA > Contributie, bijdragen en abonnementen > abonnementen > Selecteer het abonnement > tabblad 'Instellingen'.
image
Hier vind u een plusje met 'Instellingen abonnement'.
image
Wanneer u hierop klikt opent u een menuutje met instellingen.
Hieronder vindt u ook de volgende instellingen.
image
Als u hier 'Nee' selecteer, dan staat voortaan deze instelling uit.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!